Курсеви за деца

Учење англиски јазик во мали групи на забавен и креативен начин

Индивидуални часови

Повторување, проширување и усовршување на знаењето по англиски јазик

Македонски јазик

Подобрување на успехот на училиште по македонски јазик и книжевност

Комуникација

Одлично место за забава и дружење

Созревање

Стекнување на здрави навики и животни вештини

Едукација

Некои работи не се учат на училиште