Печати

Зошто да го изберете Медиа Арт Студио?

КУРСЕВИ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ДЕЦА И МЛАДИ ОД 4-14 ГОДИНИ

УСОВРШУВАЊЕ НА ЗНАЕЊЕТО ОД УЧИЛИШТЕ ПО АНГЛИСКИ И МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ СО ИНДИВИДУАЛНА НАСТАВА (за деца од 8-18 години)

Сигурно честопати сте се прашувале како да се справите и како да го заштитите  Вашето дете од секојдневните и постојаните негативности кои со себе ги носи современиот живот? Како да ги усогласите Вашите обврски и истовремено да ги задоволите неговите потреби? Како да го организирате неговото слободно време? Како да му помогнете да го утврди, усоврши и прошири веќе стекнатото знаење? 
Ние сме тука за да ви помогнеме во потрагата по вистинските одговори.

"Медиа Арт Студио" работи на едуцирање и развој на капацитетите на деца од 4 до 18 години. Преку неформално образование и едукативни современи методи на учење целиме кон создавање на деца со здрави навики, способни да се грижат за самите себе и за другите, да бидат другарчиња, да стекнат искуства и вештини и да бидат индивидуалци во групни средини. Да бидат мотивирани и инспирирани за нови предизвици, подготвени да превземат одговорност и да го пронајдат вистинскиот избор.