Печати
PDF

Индивидуални часови по англиски јазик за деца од 8 до 14 години

 

Индивидуалните часови по англиски јазик се наменети за деца од 8-14 години.

Часовите се одвиваат два пати неделно по 60 минути. Првиот од двата часа е наменет за класичниот курс каде се учи според учебник соодветен на нивото на знаење на ученикот (курс за кој ученикот на крајот на степенот ќе добие диплома), а на вториот час се поминува материјалот по англиски јазик од училиште. Тоа значи го учиме она што ученикот не успеал да го научи на училиште, го објаснуваме она што не е јасно, помагаме при пишување на домашните задачи, а се спремаме и за дикатати и тестови.

Цената на индивидуалниот курс е 2400 денари/месечно.